خانه۱۳۹۷-۸-۲۶ ۱۴:۳۰:۳۱ +۰۰:۰۰

لیان کام

لیان کام فرصتی برای یادگیری آسان و ساده

1لوگو لیان کام 300x276 - خانه

دوره های ضمن خدمت برای کارمندان با تعرفه بسیار مناسب

برگزاری دوره های آسان و پیشرفته همراه با آزمون

دوره های آموزش غیرحضوری

همسطح سازی مدارک دانشگاهی

برگزاری دوره های پودمانی دانشگاه جامع علمی کاربردی

اخبار

پذیرش دانشجو درترم بهمن ۹۷-۹۸

پذیرش دانشجو درترم بهمن ۹۷-۹۸

مدیر مرکز آموزش و سنجش لیان کام گفت: این مرکز

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام در دانشگاه مجازی

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام در دانشگاه مجازی

مدارک مورد نیاز پذیرش مدراک مورد نیاز جهت ثبت نام: ۱- عکس پرسنلی

معرفی دانشگاه مجازی

معرفی دانشگاه مجازی

دانشگاه مجازی المصطفی(صلی الله علیه و آله) نهادي علمي، فرهنگی

شرایط پذیرش در دانشگاه مجازی

شرایط پذیرش در دانشگاه مجازی

شرایط پذیرش بعد از طی فرایند و تایید نهایی ثبت نام

نحوه امتحانات و ارزشیابی تحصیلی در آموزش الکترونیکی

نحوه امتحانات و ارزشیابی تحصیلی در آموزش الکترونیکی

امتحانات و ارزشیابی تحصیلی به منظور سنجش میزان پیشرفت تحصیلی 

تحقیق و تکالیف در آموزش الکترونیکی دانشگاه مجازی

تحقیق و تکالیف در آموزش الکترونیکی دانشگاه مجازی

تکالیف : به منظور فهم بهتر محتوا و تثبیت آن، تکالیف درسی

لیان کام مجری دوره های آموزش غیر حضوری،پودمانی،همسطح سازی مدارک دانشگاهی،دوره های دلخواه